Tiến Độ Thi Công Dự Án Kosy Bắc Giang Ngày 4 tháng 7

Gấp rút việc hoàn thiện Dự án đúng như kế hoạch đề ra và việc bàn giao đất cho Khách Hàng sớm nhất.
Chủ đầu tư Kosy Group đang đốc thúc việc san lấp mặt bằng 1 cách nhanh nhất. và ngày 4/7/2018 tiến độ san lấp đã được 1/2 dự án. 
Dự kiến trong vòng 1 tháng nữa sẽ san lấp song để đi vào xây dựng cơ sở hạ tầng.
tiến độ thi công kosy  bắc giang

tiến độ thi công kosy  bắc giang

tiến độ thi công kosy  bắc giang

tiến độ thi công kosy  bắc giang

tiến độ thi công kosy  bắc giang

Tiến Độ Thi Công Dự Án Kosy Bắc Giang Ngày 4 tháng 7
Rate this post